top of page

Dansholmen är en fest- och dansplats i Tolkis i Borgå. Dansholmen ägs och förvaltas av Tolkis Frivilliga Brandkår rf. På denna natursköna plats har man ordnat fester av olika slag redan i över hundra år. 

Tolkis FBK grundades år 1898 och i juli samma år firade brandkåren sin första sommarfest vid tegelbruket i Tolkis. Helsingfors FBK var på plats och uppträdde med hornmusik. Ångbåten Vega hämtade festpublik från Borgå. Efter några aktiva år mattades brandkårsverksamheten av och återupptogs med kraft igen 1914.

Tolkis Frivilliga Brandkår byggde år 1919 en danslave på halvön i närheten av Tolkis Slip. Tomten var arrenderad av ortens industriföretag (AEB) och tanken var att skaffa en inkomstkälla för att finansiera brandkårsverksamheten och framtida redskapsinköp. Stället började kallas Dansholmen fr.o.m. år 1922, samtidigt som brandkåren började arrangera sin årsfest och andra publika tillställningar på platsen.

Danslaven byggdes helt om år 1938 och fick då ett tak av filt. Dessutom uppfördes en scenbyggnad med kök och serveringsrum i källarvåningen. Följande gång gjordes en större ombyggnad år 1959 då man byggde en ny paviljong, buffébyggnad och biljettkiosker. Lokalpressen skrev att paviljongen var sin första i sitt slag och att Dansholmen hade alla förutsättningar att bli ett nöjescentrum på orten.

Denna gång hade tidningen rätt. 1960- och 1970-talet var en mycket livlig period på Dansholmen. Stora namn som Marion Rung, Pirkko Mannola, Danny och Kirka stod på scenen i Tolkis. I juni 1965 var tv:n första gången på besök och gjorde det timmeslånga programmet ”De ungas dansstund”. Sedan dess har ett flertal tv-program bandats in på Dansholmen.

På 1980-talet sjönk publiksiffran på danserna och under några år ordnades inga andra tillställningar på Dansholmen än brandkårens årsfest. Byggnaderna var i stort behov av renovering, men det oklara ägarförhållandet gjorde att ingen utvcekling skedde. Tampella ägde området och brandkårens arrendeavtal skulle gå ut i början av 1990-talet. Olika förslag låg på bordet – bl.a. att bygga om Dansholmen till representationsutrymmen för Tamrock.

Den 16 december 1992 går till historien som en mycket betydelsefull dag. Efter förhandlingar sålde Tampella hela Dansholmen åt Tolkis FBK. Detta var startskottet för nya satsningar. Brandkåren lyfte banklån och började renovera och förnya samtliga byggnader på området. Den gamla buffébyggnaden revs och ett nytt kafé byggdes i stället. Nya toaletter uppfördes och hela området städades upp. Senare förstorades danspaviljongen och en ny och stor försäljningskiosk byggdes.

Sedan 1920-talet har inkomsterna från Dansholmen använts för att anskaffa betydande räddningsutrustning till brandkåren. Under 2000-talet har föreningen själv finansierat köpet av bl.a. en tankbil och en räddningsbåt. Föreningens veteranavdelning ansvarar för underhållet av Dansholmen och gör årligen små och stora reparationer på festplatsen.

Tanssisaari on juhla- ja tanssipaikka Tolkkisissa Porvoossa. Tanssisaaren omistaa ja ylläpitää Tolkkisten Vapaaehtoinen Palokunta ry. Tällä luonnonkauniilla paikalla on järjestetty juhlia jo yli sadan vuoden ajan.

Tolkkisten VPK perustettiin vuonna 1898 ja saman vuoden heinäkuussa palokunta järjesti ensimmäisen kesäjuhlansa Tolkkisten tiilitehtaalla. Helsingin VPK oli paikalla ja esitti puhallinmusiikkia. Höyrylaiva Vega toi juhlayleisöä Porvoosta. Muutaman aktiivisen vuoden jälkeen palokuntatoiminta hiipui ja käynnistyi uudelleen voimalla vuonna 1914.

Tolkkisten VPK rakensi vuonna 1919 tanssilavan tiilitehtaan viereiselle niemenkärjelle. Tontti oli vuokrattu paikkakunnan teollisuusyritykseltä (AEB) ja tavoitteena oli saada rahoituslähde palokuntatoiminnalle ja tuleville varustehankinnoille. Vuodesta 1922 alue sai nimekseen Tanssisaari, samalla kun palokunnan vuosijuhlan ja muiden yleisötilaisuuksien järjestäminen käynnistyi.

Tanssilava uusittiin täysin ja sai huopakaton vuonna 1938. Samalla rakennettiin lavarakennus keittiöllä ja tarjoiluhuoneella kellarikerroksessa. Seuraava suuri rakennusurakka suoritettiin vuonna 1959, jolloin rakennettiin uusi tanssipaviljonki, kahvilarakennus ja lippukioskit. Paikallislehdistö totesi, että paviljonki on ensimmäinen laatuaan ja, että Tanssisaarella on kaikki edellytykset kehittyä viihdekeskukseksi.  

Tällä kertaa lehti oli oikeassa. 1960- ja 1970-luvut olivat erittäin vilkasta aikaa Tanssisaaressa. Isot nimet kuten Marion Rung, Pirkko Mannola, Danny ja Kirka nähtiin lavalla. Kesäkuussa 1965 televisio oli ensimmäistä kertaa paikalla ja teki tunnin mittaisen ohjelman ”Nuorten tanssituokio”. Tämän jälkeen Tanssisaaressa on kuvattu useita tv-ohjelmia.

1980-luvulla tanssitilaisuuksien yleisömäärä laski ja muutaman vuoden ajan Tanssisaaressa ei järjestetty muita tilaisuuksia kuin palokunnan vuosijuhla. Rakennukset olivat kunnostustarpeessa, mutta epäselvät omistussuhteet tekivät kehittämisestä mahdottoman. Tampella omisti alueen ja palokunnan vuokrasopimus oli päättymässä 1990-luvun alkupuolella. Pöydällä oli eri vaihtoehtoja – mm. Tanssisaaren muuttaminen Tamrockin edustustiloiksi.

  

Historiallisesti erittäin merkityksellinen päivä koettiin 16.12.1992. Neuvottelujen jälkeen Tampella myi koko Tanssisaaren Tolkkisten VPK:lle, mikäli oli lähtölaukaus uusille panostuksille. Palokunta otti pankkilainan ja kaikkien alueen rakennusten kunnostamisen ja modernisointi käynnistyi. Vanha kahvilarakennus purettiin ja kokonaan uusi kahvio rakennettiin. Vessat uusittiin ja koko alue kunnostettiin. Myöhemmin tanssipaviljonkia laajennettiin ja uusi iso myyntikioski rakennettiin.  

1920-luvulta alkaen palokunta on hankkinut pelastusvarusteita Tanssisaaren tuloilla. 2000-luvulla yhdistys on itse rahoittanut mm. säiliöauton ja pelastusveneen hankinnan. Palokunnan veteraaniosasto vastaa Tanssisaaren kunnossapidosta ja tekee vuosittain pieniä ja isoja korjaustöitä juhlapaikalla.

bottom of page